پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 33 سوره آل عمران:

"إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ"

این آیه در حزب سه جز سه قرآن مجید قرار دارد.
سوره آل عمران، سوره سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 200 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 33 سوره آل عمران:

"به حقیقت خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید."

این آیه در حزب سه جز سه قرآن مجید قرار دارد.
سوره آل عمران، سوره سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 200 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 33 سوره آل عمران:

"Allah did choose Adam and Noah, the family of Abraham, and the family of 'Imran above all people,-"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه 33 سوره آل عمران) (آيه 33 آل عمران) (آيه 33 سوره آل عمران) (آیه33 سوره آل عمران)