پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور هلند چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت هلند (The Netherlands) آمستردام (Amsterdam) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز هلند) (پایتخت هلند) (پایتخت هلند چه نام دارد) (مرکزهلند) (پایتخت کشور هلند) (اسم پایتخت هلند) (نام پایتخت هلند) () (مرکز هلند کجاست) (مركز هلند) (مرکز کشور هلند) (پايتخت هلند) (پایتخت هلند چیست) (هلند کجاست) (نام پايتخت هلند) (نام مرکز هلند) (پایتخت کشورهلند) (�ј ��� ����) (پایتخت هلند ) (نام مایتخت هلند) (پایتخت هلند) (پایتخت هلند کجاست) (مرکز هلند ) (مركزهلند) (هلند) (هند پایتخت)