پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 152 سوره بقره :

"فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ"

این آیه در حزب یک جز دو قرآن مجید قرار دارد.
سوره بقره، سوره دوم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 286 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 152 سوره بقره :

"پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر نعمت من به جای آرید و کفران نعمت من نکنید."

این آیه در حزب یک جز دو قرآن مجید قرار دارد.
سوره بقره، سوره دوم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 286 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 152 سوره بقره :

"Then do ye remember Me; I will remember you. Be grateful to Me, and reject not Faith."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه 152 سوره بقره) (سوره بقره آیه 152) (بقره 152) (تفسیر آیه 152 سوره بقره) (آیه 152سوره بقره) (سوره بقره آيه 152) (سوره بقره ایه 152) (ایه 152 سوره بقره) (ترجمه آیه 152 سوره بقره) (بقره آیه 152) (آیه 152 بقره) () (سوره بقره 152) (آيه 152 بقره) (تفسير ايه 152 سوره بقره)