پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 43 سوره بقره :

"وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ"

این آیه در حزب یک جز یک قرآن مجید قرار دارد.
سوره بقره، سوره دوم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 286 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 43 سوره بقره :

"و نماز به پا دارید و زکات بدهید و با خدا پرستان حق را پرستش کنید."

این آیه در حزب یک جز یک قرآن مجید قرار دارد.
سوره بقره، سوره دوم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 286 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 43 سوره بقره :

"And be steadfast in prayer; practise regular charity; and bow down your heads with those who bow down (in worship)."

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه 43 سوره بقره) (سوره بقره آیه 43) (آیه 43سوره بقره) (آيه 43 سوره بقره) (آيه 43سوره بقره) (آیه 43سوره بقره ) ()