پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور نارو چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت نارو (Nauru) یارن (Yaren) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز نایرو) (پایتخت نایرو) (کشور نارو) (پایتخت کشور نایرو) (کشور نایرو) (کشورنارو) (مرکز کشور نایرو) () (كشور نارو) (کشور نارو) (مرکزنایرو) (مرکز نایرو ) (نایرو) (نارو) (جمعیت کشور ناروی) (پايتخت نارو)