پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 4 سوره حمد:

"مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ"

این آیه در حزب یک جز یک قرآن مجید قرار دارد.
سوره حمد، سوره اول قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 7 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 4 سوره حمد:

"Master of the Day of Judgment."

ترجمه الهی قمشه ای آیه 4 سوره حمد:

"مالک (و پادشاه) روز جزاست (روز کیفر نیک و بد خلق)."

این آیه در حزب یک جز یک قرآن مجید قرار دارد.
سوره حمد، سوره اول قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 7 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده