پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 3 سوره حمد:

"Most Gracious, Most Merciful;"

آیه 3 سوره حمد:

"الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ"

این آیه در حزب یک جز یک قرآن مجید قرار دارد.
سوره حمد، سوره اول قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 7 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 3 سوره حمد:

"خدایی که بخشنده و مهربان است."

این آیه در حزب یک جز یک قرآن مجید قرار دارد.
سوره حمد، سوره اول قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 7 آیه دارد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده