پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جامه بلند جلوباز بی آستین

1 پاسخ 1

ردا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جامه بی استین) (جامه بی آستین) (جامه بی آستین در جدول) (جامه بلند) (جامه) (پرسشکده جامه بی آستین)