پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام مادر حضرت مریم (س)

2 پاسخ 2

حنا
نام مادر مریم حنه دختر فاقود پسر قبیل بود که زن عمران ابن ماثان که خواهر ایشاع مادر یحیى ابن زکریا بوده است.

منبع: 


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مادرحضرت مریم) (مادر حضرت مریم) (نام مادر حضرت مریم) (مادر حضرت مريم) (نام مادر حضرت مريم) (اسم مادر حضرت مریم) (نام مادر مریم مقدس) (نام مادر حضرت مریم چیست) (نام مادرحضرت مریم) (نام مادر حضرت مریم چه بود؟) (مادرحضرت مريم) (نام مادر حضرت مریم چیست؟) (مادر حضرت مریم ) (نام مادر مریم) (اسم مادر حضرت مريم) (نام حضرت مریم) (نامهای حضرت مریم) (نام مادرحضرت مريم) (نام های حضرت مریم) (نام مادر حضرت مریم ) (اسم مادر حضرت مریم چیست؟) (مادر حضرت مریم که بود) (نام مادر حضرت مریم(س)) () (نام مادر مريم) (نام مادر حضرت مریم چه بود) (ام مادر حضرت مریم) (نامهاي حضرت مريم) (اسم مادرحضرت مریم) (نام مادرحضرت مريم ) (مادر حضرت مریم س) (مادر حضرت مريم ) (مادر حضرت مریم) (اسم مادر حضرت مریم (س)) (نام مادر حضرت مريم (س )) (مادرحضرت مریم) (نام مادر موسی) ( نام مادر حضرت مریم)