پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گیاهی با شیرابه نارنجی و سمی

1 پاسخ 1

مامیران


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گیاه شیرابه سمی) (گیاهی با شیرابه نارنجی و سمی) (گياهي با شيرابه نارنجي و سمي) (گیاهی با شیرابه نارنجی سمی و سوزاننده) () (گیاهی با شیرابه سمی) (شیرابه گیاهی)