پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

اسکورت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بدرقه و مشایعت) (بدرقه و مشايعت) (مشایعت پرسشکده) (مشایعت در جدول) (مشایعت) () (شهرخوردنی)