پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

وجب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد طول سنتی) (واحد طول سنتي) (واحدطول سنتی) (واحد طول سنتى) (واحد طول سنتی ایران) (نام آذری) () (واحد مقیاس طول روسیه)