پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دوخت ورق های کتاب یا دفتر

1 پاسخ 1

شیرازه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دوختن ورقه های کتاب) ()