پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ضمیر داخلی) (ضمير داخلي) (ضمیرداخلی) (�����ی� �ی��)