پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور نامیبیا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت نامیبیا (Namibia) ویندهاک (Windhoek) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت نامیبیا) (پايتخت ناميبيا) () (پایتخت نامبیا) (پایتخت گامیبیا) (پایتخت کشور نامیبیا) (نامیبیا) (کشور نامیبیا) (پاىتخت نامىبىا) (مرکز نامیبیا) (پایتخت نامیبیا) (ناميبيا) (پایتخت نامی بیا) (پايتخت نامبيا) (پایتخت نامیبیا ) (کشورنامیبیا) (پایتخت نامبینا) (پایتخت کشورنامیبیا) (پای تخت نامیبیا) (نام پایتخت نامیبیا) (مرکزنامیبیا) (بایتخت نامبیا) (پایتخت تامیبیا) (پایتخت نا میبیا) (پايت-ت ناميبيا) (بايتخت ناميبيا) (نام پایتخت نامیبیا) (پایتخت زامیبیا) (پايتخت كشور ناميپيا)