پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کارگردان نامی ایتالیا و خالق شاهکار "دزد دوچرخه"

1 پاسخ 1

ویتوریودسکا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()