پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کارگردان نامي ايتاليا و خالق شاهکار "دزد دوچرخه"

1 پاسخ 1

ویتوریودسکا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()