پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

قناری


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جزیره پرنده) (جزيره پرنده) (نام جزیره پرنده) (جزیره پرسشکده) (جزیره پرنده در جدول) (جزیره پرنده ) () (جزیره) (جزیره در پرسشکده)