پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

آن - امیلی
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواهران برونته) (از خواهران برونته) () (از خواهران برونته در جدول) (ازخواهران برونته)