پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فعالیت جسمی یا ذهنی برای سرگرمی یا تفریح

1 پاسخ 1

بازی
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده