پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

یرنداق
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چرم خام) (نام چرم خام) (چرم خام ) (چرم خام در جدول) (چرم) ( چرم خام) () (چرم خام جدول) (چرم خام در پرسشکده ) (واحدطول به انگلیسی)