پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

یرنداق


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چرم خام) (نام چرم خام) (چرم خام ) (چرم خام در جدول) (چرم) ( چرم خام) () (واحدطول به انگلیسی)