پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نوعی پارچه ضخیم با بافت صاف و سطح پرزدار کمی براق

1 پاسخ 1

ماهوت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوعی پارچه ضخیم پرزدار) (پارچه ضخیم) (پارچه ضخیم پرزدار) (پارچه صاف و براق) (پارچه پرزدار در جدول) () (پارچه پرزدار) (نوعی پارچه)