پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

کده


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پسوند مکان) (پسوندهای مکان) () (پسوندمکان) (پسوند مکان ساز) (پسوند مكان) (پسوند مکان در جدول) (پسوند های مکان) (بنیان آبی در شیمی)