پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گیاه جنگلی با برگ های کوچک خاکستری و کاربرد دارویی

1 پاسخ 1

مریم نخودی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده