پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

نوغان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تخم کرم ابریشم) (کرم ابریشم در جدول) (تخم کرم ابریشم در حل جدول) (تخم كرم ابريشم) (نام تخم کرم ابریشم) (کرم ابریشم) (ابریشم پرسشکده) (ابریشم) ()