پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

ویم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کاهگل در جدول) (کاهگل) (کاهگل پرسشکده) (کاهگل در پرسشکده) (کاهگل درجدول) () (کاه گل) (مشایعت پرسشکده) (مشایعت)