پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نوع حکومت و دولت فرانسه چیست؟

1 پاسخ 1

حکومت این کشور جمهوری است. قوه مقننه از دو مجلس قانون‌گذاری (مجلس ملی با ۴۹۱ نماینده) که به واسطه انتخابات عمومی برای مدت ۵ سال انتخاب شده و (مجلس سنا با ۲۹۵ نماینده) که برای مدت ۹ سال انتخاب می‌شوند، متشکل می‌گردد. اعضای مجالس فوق به صورت غیرمستقیم و توسط نمایندگان مجلس ملی، شورای عمومی ایالات و شورای شهرداری‌ها انتخاب می‌شوند. رئیس جمهور می‌تواند با مشورت نخست وزیر مجلس ملی را منحل کند.

لوگوی جمهوری فرانسه (آزادی، برابری، برادری)

در کنار این قوا شورایی به نام شورای قانون اساسی متشکل از ۹ نفر وجود دارد که بر اجرای قانون اساسی نظارت دارد. این شورا بر اجرای انتخابات تا مرحله پایانی و اعلام نتیجه نیز نظارت کامل و استصوابی دارد. این ۹ نفر به این صورت انتخاب می‌شوند:

  • سه نفر توسط رییس جمهور
  • سه نفر پس از معرفی توسط رییس جمهور به رییس مجلس ملی (عوام) با رای مجلس
  • سه نفر توسط مجلس سنا
  • رؤسای جمهوری سابق به صورت مادام العمر عضو شورا می‌باشند.

قانون اساسی فعلی کشور در سال ۱۹۵۸ تهیه شده‌است.

فعالیت احزاب در فرانسه آزاد است. از جمله مهم‌ترین احزاب کشور فرانسه می‌توان به احزاب سوسیالیست، مجمع جمهوری‌خواهان (گلیستها)، حزب کمونیست، اتحاد دموکراتیک فرانسه و حزب رادیکال اشاره نمود.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوع حکومت فرانسه) (حکومت فرانسه) (نوع حکومت کشور فرانسه) (نوع حکومت در فرانسه) (حکومت در فرانسه) () (نوع حکومت کشورفرانسه) (دولت فرانسه) (خطیب انقلابی فرانسه)