پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور میانمار چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت میانمار (Myanmar (Burma)) رانگون (Rangoon) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت میانمار) (پايتخت ميانمار) (مرکز میانمار) (نام پایتخت میانمار) (پایتخت میانمار کجاست؟) (میانمار+پایتخت) (بايتخت ميانمار) (پایتخت میانمار ) (پایتخت کشور میانمار) (پایتخت برمه) (پایتخت میان مار) (مرکزمیانمار) () (مركز ميانمار) (پایتخت کشور برمه) (کشور میانمار) (پایتخت میانمار) (کشور میان مار) (پاىتخت مىانمار) (پايتخت كشور برمه) (پايتخت كشور ميانمار) (پایتخت میانبار) (پایتخت میانمار کجاست) (میانمار پایتخت) (کشور میانمار کجاست) (مرکز میانمار کجاست) (پایتخت برمه کجاست) (پایتخت میانمار) (پایتخت کشورمیانمار) ( پایتخت میانمار) (مرکز ميانمار) (كشور ميانمار) (مرکز برمه) (مركزميانمار) (مرکز میانمار در جدول) (مرکرمیانمار) (مرکز میانمار) (برمه کجاست) (پایتخت میا نمار) (مرکز کشور میانمار) (پاینخت میانمار) (كشورميانمار)