پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور میانمار چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت میانمار (Myanmar (Burma)) رانگون (Rangoon) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت میانمار) (پايتخت ميانمار) (مرکز میانمار) (نام پایتخت میانمار) (پایتخت میانمار کجاست؟) (میانمار+پایتخت) (بايتخت ميانمار) (پایتخت میانمار ) (پایتخت کشور میانمار) (پایتخت برمه) (پایتخت میان مار) (مرکزمیانمار) () (مركز ميانمار) (پایتخت کشور برمه) (کشور میانمار) (پایتخت میانمار) (کشور میان مار) (پايتخت كشور برمه) (پاىتخت مىانمار) (پایتخت میانبار) (پايتخت كشور ميانمار) (میانمار پایتخت) (پایتخت میانمار کجاست) (کشور میانمار کجاست) (پایتخت برمه کجاست) (مرکز میانمار کجاست) (پایتخت میانمار) (پایتخت کشورمیانمار) ( پایتخت میانمار) (كشورميانمار)