پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله مهاباد تا یاسوج چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله مهاباد تا یاسوج، 1227 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله مهاباد تا یاسوج) (فاصله مهاباد تا سنندج)