پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله مهاباد تا همدان  چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله مهاباد تا همدان ، 464 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله همدان تا مهاباد) (مسافت همدان تا مهاباد) (فاصله همدان مهاباد) () (مسافت مهاباد تا همدان) (فاصله همدان تامهاباد)