پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله مشهد تا مهاباد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله مشهد تا مهاباد، 1581 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله مهاباد تا مشهد) (فاصله مشهد تا مهاباد) (فاصله سنندج تا مهاباد) (مسافت مهاباد تا همدان)