پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله گرگان تا یزد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله گرگان تا یزد، 1074 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله گرگان تا یزد) (مسافت گرگان تا یزد) (فاصله یزد تا گرگان) () (مسافت یزد به گرگان) (یزد گرگان) (فاصله کرمان تا گرگان) (مسافت گرگان تا کرمان) (فاصله گرگان تا کرمان)