پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله کرمانشاه تا مهاباد چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله کرمانشاه تا مهاباد، 436 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله کرمانشاه تا مهاباد) (فاصله مهاباد تا کرمانشاه) (مسافت کرمانشاه تا مهاباد) () (فاصله کرمان تامهاباد) (مسافت کرمانشاه مهاباد) (مسافت سنندج تا مهاباد) (فاصله سنندج تا مهاباد) (فاصله مهاباد تا سنندج)