پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله کرمانشاه تا مشهد چند کیلومتر است؟

2 پاسخ 2

فاصله کرمانشاه تا مشهد، 1420 کیلومتر است.
با احداث محور قم - گرمسار  مسیر کرمانشاه - مشهد تغییر کرده و طول این مسیر  1402 کیلومتر میباشد........ 
مسیر کرمانشاه به مشهد از مسیر کرمانشاه - صحنه - نهاوند - ملایر - توره - اراک - قم - گرمسار - سمنان - مشهد میباشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله کرمانشاه تا مشهد) (مسافت کرمانشاه تا مشهد) (فاصله مشهد تا کرمانشاه) (مسافت مشهد تا کرمانشاه) (فاصله کرمانشاه تا مشهد چند کیلومتر است) (فاصله کرمانشاه مشهد) () (کرمانشاه تا مشهد) (فاصله مشهد کرمانشاه) (مسافت کرمانشاه تا مشهد چند کیلومتر است) (فاصله کرمانشاه تامشهد) (فاصله کرمانشاه مشهد چند کیلومتر است) (مسافت کرمانشاه تا مشهد ) (مسافت کرمانشاه مشهد) (از کرمانشاه تا مشهد چند کیلومتر است) (مسیر کرمانشاه به مشهد) (فاصله كرمانشاه تا مشهد) (مسافت كرمانشاه تا مشهد) (فاصله کرمانشاه تا مشهد چند کیلومتر است؟) (از شمال تا مشهد چند کیلو متر است) (از قم تا کرمانشاه چند کیلومتر است) (از کاشان تا کرمانشاه چند ساعت است) (مسافت کرمانشاه تا قم) (فاصله قم تا کرمانشاه چند کیلومتر است) (فاصله قم تا مشهد) (فاصله کرمانشاه تا قم)