پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله کرمانشاه تا لار چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله کرمانشاه تا لار، 1476 کیلومتر است.




عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده