پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله کرمان تا یاسوج چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله کرمان تا یاسوج، 745 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله کرمان تا یاسوج) (فاصله یاسوج تا کرمان) () (مسیر کرمان یاسوج) (مسافت کرمان تا یاسوج) (فاصله كرمان تا ياسوج) (فاصله کرمان یاسوج)