پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله کرمان تا گرگان چند کیلومتر است؟

2 پاسخ 2

فاصله کرمان تا گرگان، 1435 کیلومتر است.
فاصله کرمان تا گرگان چند کیلومتر است؟


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله گرگان تا کرمان) (فاصله کرمان تا گرگان) () (مسافت گرگان تا کرمان) (فاصله کرمان تامهاباد) (فاصله كرمان گرگان)