پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله کرمان تا کرمانشاه چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله کرمان تا کرمانشاه، 1288 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله کرمان تا کرمانشاه) (فاصله کرمانشاه تا کرمان) (مسافت کرمان تا کرمانشاه) (فاصله کرمان تا کرمانشاه چند کیلومتر است) () (مسافت کرمان تا کرمانشاه چند کیلومتر است) (فاصله كرمان تا كرمانشاه ) (مسافت کرمان تا همدان) (فاصله همدان تا کرمان)