پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله کاشان تا مهاباد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله کاشان تا مهاباد، 867 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده