پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله قم تا يزد چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله قم تا یزد، 485 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله قم تا یزد) (مسافت قم تا یزد) (فاصله یزد تا قم) (فاصله قم تا یزد چند کیلومتر است) (مسافت قم تایزد) (از قم تا یزد چند کیلومتر است) (فاصله قم تا يزد) (فاصله قم تایزد) () (مسیر یزد به قم) (مسافت یزد تا قم) (مسافت قم یزد) (قم تا یزد) (مسافت قم تا يزد) (فاصله ی قم تا یزد) (قم تا یزد چند کیلومتر است) (فاصله یزد تا قم چند کیلومتر است) (فاصله یزد قم) (فاصله قم یزد) (مسافت يزدقم) (فاصله ی قم تایزد) (فاصله یزد تا کرمان چند ساعت است) (فاصله یزد تا کرمان چند کیلومتر است) (فاصله کرمان تایزد) (مسافت قم تا کرمان)