پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله قزوین تا مهاباد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله قزوین تا مهاباد، 543 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله قزوین تا مهاباد) ()