پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور موزامبیک چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت موزامبیک (Mozambique) ماپوتو (Maputo) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت موزامبیک) () (پايتخت موزامبيك) (پایتخت کشور موزامبیک) (نام پایتخت موزامبیک) (پایتخت موزامبیک) (کشور موزامبیک)