پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله قزوین تا کرمان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله قزوین تا کرمان، 1182 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله قزوین تا کرمان) () (فاصله کرمان تا قزوین) (��� ���� ��ی) (فاصله کرمان تا یزد چند کیلومتر است)