پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله شيراز تا کرمانشاه چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله شیراز تا کرمانشاه، 1112 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله شیراز تا کرمانشاه) (فاصله کرمانشاه تا شیراز) (مسافت کرمانشاه تا شیراز) (مسافت شیراز تا کرمانشاه) (مسیر شیراز به کرمانشاه) (فاصله شیراز کرمانشاه) () (فاصله کرمانشاه شیراز) (مسیر کرمانشاه به شیراز) (فاصله شیراز تا کرمانشاه چند کیلومتر است) (فاصله شهر شیراز تا کرمانشاه) (مسافت کرمانشاه شیراز) (فاصله شيراز تا كرمانشاه) (فاصله کرمانشاه-یزد) (فاصله كرمانشاه تا شيراز)