پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آوین/مسجدلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آوین/مسجدلو 424427 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آوین/مسجدلو باید ابتدا 0424427 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آوین/مسجدلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0424427123456 را وارد نمایید. شهرستان آوین/مسجدلو از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده