پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله شهرکرد تا یزد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله شهرکرد تا یزد، 404 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله یزد تا شهرکرد) (فاصله شهرکرد تا یزد) (مسافت یزد تا شهرکرد) (مسافت شهرکرد تا یزد) () (فاصله یزد تا شهر کرد)