پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله شهرکرد تا ياسوج چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله شهرکرد تا یاسوج، 229 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله شهرکرد تا یاسوج) (فاصله یاسوج تا شهرکرد) (کیلومتریاسوج تاشهرکرد) (فاصله شهر کرد تا یاسوج) () (مسافت یاسوج تا شهرکرد) (فاصله یاسوج تا شهر کرد) (فاصله ياسوج تا شهركرد) (شهرکرد یاسوج) (فاصله یاسوج تا شهرکرد چند کیلومتر است) (فاصله یاسوج شهرکرد) (مسافت شهرکرد تا یاسوج) (فاصله شهركرد تا ياسوج) (فاصله بین یاسوج تا شهرکرد) (مسافت شهركرد تا ياسوج) (فاصله شهر یاسوج تا شهرکرد) (فاصله همدان تا شهرکرد) (فاصله شهرکرد تا همدان) (فاصله + شهرکرد + یاسوج) (فاصله شهرکردتا یاسوج) (فاصله یاسوج تا همدان) (مسافت همدان تا شهرکرد)