پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله شهرکرد تا کرمانشاه چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله شهرکرد تا کرمانشاه، 731 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله شهرکرد تا کرمانشاه) (فاصله کرمانشاه تا شهرکرد) () (مسافت شهرکرد تا کرمانشاه) (فاصله شهرکرد تا کرمانشاه چند کیلومتر است)