پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله شهرکرد تا قزوین چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله شهرکرد تا قزوین، 584 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله شهرکرد تا قزوین) (فاصله قزوین تا شهرکرد) (فاصله شهرکرد تا کرمانشاه) (مسافت قزوین تا شیراز) (فاصله قزوین تا شیراز)