پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله شاهرود تا یزد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله شاهرود تا یزد، 727 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله یزد تا شاهرود) (فاصله شاهرود تا یزد) (مسافت شاهرود تا يزد) () (مسافت یزد تا شاهرود) (فاصله گرگان تا یزد) (مسافت گرگان تا یزد) (فاصله یزد تا گرگان)